Diagramy procentowe

Diagramy słupkowe.
Diagramy kołowe.
Diagramy prostokątne.


Diagramy słupkowe.

     Karol był chory. Codziennie rano mierzył temperaturę swego ciała. Oto wyniki jego pomiarów:

Podpowiedź: popatrz, który słupek jest najwyższy

Którego dnia Karol miał najwyższą temperaturę?

Popatrz na diagram słupkowy. Jeśli już wiesz jaka jest prawidłowa odpowiedź, kliknij na przycisk ODPOWIEDŹ:

To samo zadanie można by przedstawić za pomocą takiego wykresu:


Diagramy kołowe.

     W klasie piątej przeprowadzono ankietę. Uczniowie mieli wybrać jedną z 3 odpowiedzi dotyczących pytania "Czy lubisz matematykę?". Wyniki ankiety przedstawiono na diagramie kołowym:

Podpowiedź:popatrz  na legendę obok koła.

Jaki procent uczniów nie lubi matematyki?

Popatrz na diagram kołowy. Jeśli już wiesz jaka jest prawidłowa odpowiedź, kliknij na przycisk ODPOWIEDŹ:

Jeżeli umiesz już obliczać procent z danej liczby, spróbuj policzyć ile osób nie lubi matematyki, jeżeli w ankiecie brało udział 20 uczniów.


Diagramy prostokątne.

     Do przedszkola chodzi 200 dzieci. Panie zapytały je, jakie słodycze najbardziej lubią: ciasta, czekolady, czy cukierki owocowe. 16% dzieci odpowiedziało, że ciasta. 52%, że najpyszniejsze są cukierki owocowe.

Podpowiedź: Wszystkie dzieci, to 100% przedszkolaków.

Ile procent dzieci odpowiedziało, że najsmaczniesze są czekolady?

Jeżeli umiesz już obliczać procent z danej liczby, spróbuj policzyć ile osób lubi ciasta.

Strona główna witryny